หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาโพธิ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
ศาสนสถานในตำบลมหาโพธิ
คำขวัญ
“ เมืองเกษตรกรรม งามล้ำมาลัย มะลิสด
มีโบสถ์เก่าร้อยปี ประเพณีแห่หลวงพ่อเฮง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
นายธนกร ยอดชูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
   
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาโพธิ ห [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 3 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 4 
111 [ 2 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 39 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2 [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 114 
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการก่อสร้างติดตั้งบานระบายทดน้ำ พร้อมผนังกันดิน ปาก [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 107 
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 1 บริเวณจากบ้านนางสากล พัดลี - ไ [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 106 
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 1 บริเวณซอยลุงอาบ ศรีสิทธิ์ [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 103 
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 1 บริเวณเรียบเหมืองโพธิ์เอน [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 103 
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 1 บริเวณซอยนายสมเจต เทียนหิรัญ ( [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 109 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 158 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณทางข้างไร่นา [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 121 
ประกาศประกวดราคาโครงการกอสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 10/1 ร้านอาหารคุณแดง [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 128 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งบานระบายทดน้ำ พร้อมผนัังกั้นดิ [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 113 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 4 บิเวณถนนสาย [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 107 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กบ้านหนองหัวเรือ [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา และสือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษ [ 12 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน 40 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานผอ.กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ - กษร 192 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3803  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3816  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว3807  [ 18 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กศ. มท 0816.3/ว3818 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 18 ก.ย. 2566 ]
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3813  [ 18 ก.ย. 2566 ]
 
 
นว0023/.51543 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว15852 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖  [ 17 ก.ค. 2566 ]  
0023.5/1238 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
นว 0023.2/ว.14599 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/214601 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/ว13126 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหารบีิหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว13128 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.5/1003 การส่งเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 มิ.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/737 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว10283 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/598 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว8376 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/402 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว2996 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/228 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 
 
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างปราสาทรวงข้าว [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
อบต.วังซ่าน ประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.วังซ่าน 22 กันยายน พ.ศ.2566 การประชุมสภาฯ วิสามัญ เรื่อง กันเงินเหลื่อมปี [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาคลี [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแก่ง กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
อบต.วังม้า พ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านวังสำราญ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 สะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย หน่วยงานศู [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย หน่วยงานศู [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่เล่ย์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 294 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ถนนสา [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.เขากะลา อบต.เขากะลา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 179 
อบต.พระนอน ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
 
 


อบต.เกยไชย จ้างเหมาทำตรายาง (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๖ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.เกยไชย จ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ หลัง โดยวิ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองโพ ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองโพ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.มหาโพธิ ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน 40 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.บางประมุง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กจ 1872 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.หนองเบน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.หนองเบน จ้างเหมาบริการติดตั้งแร็คหลังคารถยนต์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.ทับกฤช จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.ทับกฤช จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายประเสริฐ แก้วสารพัดนึก ตำบลทับกฤช อำเภ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.ทับกฤช จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจกอาคารสำนักงาน อบต.ทับกฤชพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธี [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.ทับกฤช จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เร [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.ทับกฤช จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.ทับกฤช จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางสมบุญ สุขถนอม เชื่อมต่อถึงบ่อพัก [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเคียน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.พุนกยูง จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลพุนกยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านเนินแสมสาร โด [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านน้ำพุ โดยวิธ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.วังบ่อ ซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบปร [ 22 ก.ย. 2566 ]
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 136  ตอบ 1  
การขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 1563  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 พ.ค. 2564)    อ่าน 714  ตอบ 0  
 
 
ถั่วเบี้ยแม่ไสว
ภูมิปัญญาการทำลูกประคบสมุนไพร
OTOP
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ท่านต้องการให้ อบต.มหาโพธิ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service
 
คำขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ : 0-5621-7860
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
จำนวนผู้เข้าชม 16,490,218 เริ่มนับ 24 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-860
 
facebook
อบต.มหาโพธิ
facebook
อบต.มหาโพธิ
อบต.มหาโพธิ