หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
ศาสนสถานในตำบลมหาโพธิ
คำขวัญ
“ เมืองเกษตรกรรม งามล้ำมาลัย มะลิสด
มีโบสถ์เก่าร้อยปี ประเพณีแห่หลวงพ่อเฮง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
นายธนกร ยอดชูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
   
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 164 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5ปี) โดยวิธีเฉพา [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 141 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5ปี) โดยวิธีเฉพา [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 149 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน(หนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 147 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 134 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 242 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม (นม) ช่วงเปิดเทอม [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 230 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ [ 20 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 260 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวารสาร [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 284 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 275 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 239 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 290 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 263 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 294 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 270 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกขอ [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน นว.84 -3214 โดยวิธี [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 84 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย [ 10 พ.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาโพธิ หมู่ที่ ๒ ตำบ [ 27 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1338  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1347  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1343 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร]  [ 10 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1333  [ 10 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1321  [ 10 พ.ค. 2565 ]
 
 
ที่ นว 0023.5/10848 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10459 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว792 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว793 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมินมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10668 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๓ - ๔  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว10476 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่4/2565  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/10477 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/10479 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/10480 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10471 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10472 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10470 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10469 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10468 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10466 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว10492 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เพิ่มเติม)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/10573 ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.1/ว778 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
นว 0023.3/ว777 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/10376 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
 
 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 คร้งที่ 2-2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.กลางแดด บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
อบต.วังม้า [ 15 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาดิน เกษตรเขาดิน ผลผลิตปลอดภัย [ 13 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาดิน กิจกรรม big cleaning day [ 13 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ตะเคียนเลื่อน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองเต่า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าตะโก วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ได้มอบ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.มหาโพธิ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.มหาโพธิ งานพัฒนาชุมชนเยี่ยมบ้าน และตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์ ในการปรัะบปรุงและซ่อมแซมบ้านผู้ส [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ธารทหาร [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ธารทหาร ทำบุญโรงทาน จัดเลี้ยงไอศกรีมโบราณ เนื่องในวัน คล้ายวันเกิด พระราชมงคลวัชราจารย์ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.สระแก้ว [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
 


อบต.วัดไทรย์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ท่างิ้ว ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.โคกหม้อ จ้างโครงการซ่อมแซมบานประตูเหล็กเปิด-ปิดน้ำ ภายใน ตำบลโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านแก่ง ซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ขนาดลำต้นไม่ต่ำกว่า 4 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 4 เมตร พร้อมปลูก [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บางพระหลวง ซื้อชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บางพระหลวง ซื้อชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่วงก์ จ้างเหมาจัดทำอาหาร (ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สระแก้ว นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มล.) [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สระแก้ว นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มล.) [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่เปิน จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ รถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๑๒ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่เปิน จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ รถบดถนน หมายเลขทะเบียน ถข ๘๖ รหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๒ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่เปิน ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.เนินขี้เหล็ก อาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด (สำหรับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.เนินขี้เหล็ก อาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด (สำหรับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.เนินขี้เหล็ก ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด (สำหรับเดือนพฤษภาคม - มิถุน [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.เนินขี้เหล็ก ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด (สำหรับเดือนพฤษภาคม-มิถุนา [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๒๖๘๗ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๓๙,๔๒๐-๖๑-๐๐๔๐ จำนว [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]

 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 พ.ค. 2564)    อ่าน 344  ตอบ 0  
การขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 372  ตอบ 2  
การลงทะเบียนขอรับเินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 398  ตอบ 1  
 
 

ถั่วเบี้ยแม่ไสว

ลานกีฬา/สนามกีฬา
OTOP
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ท่านต้องการให้ อบต.มหาโพธิ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service
 
คำขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ : 0-5621-7860
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
จำนวนผู้เข้าชม 12,162,945 เริ่มนับ 24 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-860