หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาโพธิ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
 
   
นายธนกร ยอดชูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
 
ข่าวกิจกรรม
 
 
 


 
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
 

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนกร ยอดชูศรี ประชุมข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ และแจ้งประกาศเจตนารมณ์ No gift policy ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามจริยธรรมหลัก ดังนี้
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม  โปร่งใส  และมีจิตสานึกที่ดี
(3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง
(4) คิดถึง ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ  
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติโดยการ
ใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  สภาพร่างกาย  สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแจ้งแนวทาง Do s and Don ts ตามแนวทางมาตรฐานจริยธรรม เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์สุจริต 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 14.18 น. โดย คุณ อำนาจ เสือเจริญ

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
ยินดีให้บริการประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
"พัฒนาท้องถิ่นให้มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค
การบริหารจัดการนั้นอย่างเป็นระบบ
ร่วมใจส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
มีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้าพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนมีการศึกษาดีมีคุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม"
วิสัยทัศน์ อบต.มหาโพธิ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ : 0-5621-7860
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
จำนวนผู้เข้าชม 16,612,870 เริ่มนับ 24 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-860