หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
 
   
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"พัฒนาท้องถิ่นให้มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค
การบริหารจัดการนั้นอย่างเป็นระบบ
ร่วมใจส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
มีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้าพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนมีการศึกษาดีมีคุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม"
วิสัยทัศน์ อบต.มหาโพธิ
 
 
 
  พันธกิจ
 
  ส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากรในองค์กร ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการบริหารและเทคโนโลยี ส่งเสริมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่
 
  ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
 
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
ยินดีให้บริการประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ : 0-5621-7860
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
จำนวนผู้เข้าชม 10,726,433 เริ่มนับ 24 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-860